Vad är en torpargrund?

En torpargrund – även kallad krypgrund – är en sorts grundläggning för hus. Tanken är att skapa en luftficka mellan marken och själva byggnaden. Detta isolerar huset från kyla. Dock riskerar torpargrunder fuktskador – om man använder sig av en torpargrund bör den vara värmeisolerad, radonsäker och fuktsäker.

En torpargrund ventileras av uteluften. På vintern fylls den av kall luft, och allt kyls ner – mark, bjälklag och så vidare. På sommaren kommer varm och fuktig uteluft in, uteluft som sedan kyls ner av omgivningen som är kall. Detta gör att luftfuktigheten snabbt blir väldigt hög, upp till 90%. Redan vid 70—75% relativ luftfuktighet finns stor risk för mögelskador.

Därför är det viktigt att se till att torpargrunden är väl isolerad. Detta kan åstadkommas antingen om du bygger in en avfuktare, tätar alla ventiler eller om du värmeisolerar grundmurarna med särskilda typer av plattor.

10 Apr 2012