Matematik

RSS

Nya mattekurser på gymnasiet

7 Feb 2012

I och med gymnasiereformen inför hösten 2011 ändrades gymnasiematten om rejält. Kurserna har bytt namn, man har ändrat om i kursplaner och bedömningsanvisningar och även ändrat i systemet så att man numera läser olika spår beroende på vilket program man läser. Tidigare hette de gymnasiala mattekurserna Matematik A till Matematik E. Man har nu döpt [...]


Så fungerar Trigonometri

23 Sep 2011

Ett av de mer praktiska områdena inom geometrin är det som kallas för Trigonometri.  Det här matematiska området behandlar förhållanden mellan vinklar och sidor i trianglar och man har stor nytta av trigonometrin inom fysik, lantmäteri eller navigering. Trigonometrins grunder Grunderna till denna geometriska gren hittar vi i människans önskemål om att kunna mäta upp [...]