Så fungerar Trigonometri

Ett av de mer praktiska områdena inom geometrin är det som kallas för Trigonometri.  Det här matematiska området behandlar förhållanden mellan vinklar och sidor i trianglar och man har stor nytta av trigonometrin inom fysik, lantmäteri eller navigering.

Trigonometrins grunder

Grunderna till denna geometriska gren hittar vi i människans önskemål om att kunna mäta upp längder och höjder i naturen eller arkitekturen. Genom att veta vissa längder eller vinklar kan man med hjälp av förhållandena sinus, cosinus och tangens ta fram ny information om höjder, längder eller vinklar. Själva definitionerna av dessa i en rätvinklig triangel är följande: Sinus = (motstående katet)/(hypotenusa), Cosinus = (närliggande katet)/(hypotenusa) och tangens = (motstående katet)/(närliggande katet).

Från början hade man fört in dessa värden i tabeller och kunde genom att kolla i dessa tabeller ta fram olika längder för vinklar och längder. Detta användes framförallt i lantmäteri, dvs för att mäta avstånd eller höjder på ett berg eller ett hus eller vid navigation.

Trigonometri i det moderna samhället

Idag används trigonometrin allt mindre och mindre för att mäta avstånd utan har grenat ut i en moderna användning i tex fourieranalys (som tex ligger till grund för ljud i .wav format) eller i moderna fysikaliska tillämpningar. Trigonometri och trigonometriska funktioner är alltså fortfarande av mycket stor vikt i modern naturvetenskap även om de första mer praktiska tillämpningarna har ersatts av moderna mätinstrument.

Det finns ju idag moderna uppfinningar som lasermätning som tar hand om enkla avståndsmätningar och radar/satelliter/gps för att kunna navigera enkelt. Vi kan tom gå ner till Clas Ohlson för att köpa en lasermätare för en inte alltför dyr penning.

23 Sep 2011