Nya mattekurser på gymnasiet

SkolaI och med gymnasiereformen inför hösten 2011 ändrades gymnasiematten om rejält. Kurserna har bytt namn, man har ändrat om i kursplaner och bedömningsanvisningar och även ändrat i systemet så att man numera läser olika spår beroende på vilket program man läser.

Tidigare hette de gymnasiala mattekurserna Matematik A till Matematik E. Man har nu döpt om kurserna till Matematik 1 - 5, samt delat upp dem i tre spår, a-c. Spår a är för de yrkesförberedande programmen, spår b för de som läser ett samhällsvetenskapligt, ekonomiskt eller estetiskt program och spår c är för de som läser ett naturvetenskapligt eller tekniskt program. Tidigare har alla läst kursen "matematik a" men nu kommer innehållet i den inledande gymnasiematten skilja sig åt mellan programmen.

Fördelarna med att dela upp mattekurserna i olika spår är att matematiken som de respektive programmen läser blir mer relevant för programmet. I matematik 1c ingår till exempel områdena vektorer och trigonometri, något som elever på de naturvetenskapliga och tekniska programmen har stor nytta av inom fysiken. Nackdelarna med att ha olika spår är att det kan innebära svårigheter för elever som vill byta gymnasieprogram om studietiden. Om man t.ex. har valt det samhällsvetenskapliga programmet till årskurs 1 men efter första året vill byta till naturvetenskap har man en lucka i matematiken.

Generellt sätt har kurserna blivit svårare. Matematik 1 innehåller delar från tidigare Matematik A och Matematik B, Matematik 2 innehåller en blandning av det som tidigare var Matematik B och Matematik C, etc. Kursplanerna till mattekurserna som tidigare var ganska luddiga har arbetats om och blivit mer konkreta. Mer information om de nya kurserna samt fullständiga kursplaner och betygskriterier hittar du på mattekurser.nu

Matematik 1 är den enda kursen som är obligatorisk för alla program. Alla mattekurser består numera av 100 poäng. Tidigare bestod matematik A, C och D av 100 poäng och matematik B och E av endast 50 poäng.

7 Feb 2012