Tips för en komplett bokrecension

BöckerNedan finns en del tips man ska tänka på när man skriver en bokrecension.

Struktur

Boktitel och författarens namn borde stå i första stycket. Det finns inget mer frustrerande än att läsa en recension av en bra bok, men inte veta vem som har skrivit den eller vad titeln är! En beskrivning av huvudtemat bör också stå i början av din recension. Din läsare bör veta direkt vad som väntar ifall de väljer att läsa boken. Gör en punktlista på saker om boken du vill ta med i din recension. Försök använda ett stycke för varje punkt, det är ett bra sätt att betona vikten av punkterna.

Få fram din åsikt

För att se till att din åsikt kommer fram i din recension på ett bra sätt måste du förklara dina känslor och åsikter om boken utförligt. En bra recension ska innehålla din åsikt och övertala läsaren om att din åsikt är rätt. Syftet med att du skriver en recension är att berätta för din läsare; vad tycker jag om boken jag läst? Varför tycker jag som jag gör?

Analys

En komplett bokrecension ska även innehålla en analysdel, inte endast vad boken handlar om. I analysdelen ska du bryta ned bokens olika beståndsdelar och diskutera kring dem. Tänk på hur världen i boken förhåller sig till din egen vardag, hur trovärdiga karaktärerna är eller vad författarens syfte med boken är. Dessa tankar visar att du verkligen tänkt till innan du bestämt dig för din åsikt.

Citat

Använd några korta citat ur boken för att illustrera dina punkter. Även om det inte är absolut nödvändigt är det ett bra sätt att ge dina läsare en känsla av författarens skrivsätt. Dessutom ser det extra elegant ut i form av ett citatblock. Citatet tillför saker till din recension som är mycket klurigare att svara på med egna ord. Å andra sidan måste man tänka på att inte överdriva med varken antalet eller längden på citat du väljer ta med. Citatet ska endast vara ett hjälpmedel för dig att presentera boken till din läsare.

Genre

Många läsare letar recensioner efter genre och inte endast boktitel och genom att ta med funderingar kring bokens genre ger du din recension ytterligare en nivå. Fundera på om boken du har läst tillhör någon specifik genre eller är det ett hopplock av flera olika.

För att ytterliggare förbättra ditt skrivande kan du vända dig till Smartstudies som erbjuder läxhjälp i Stockholm.

23 Nov 2012