Se över ditt försäkringsskydd

Har du sett över ditt försäkringsskydd? Det är väldigt vanligt att man inte tänker på sina försäkringar när kollade du t.ex. upp din bilförsäkring? Hur mycket betalar du på din bilförsäkring? Din premie kan vara väldigt mycket högre än den nödvändigtvis behöver vara. Alla behöver se över sitt försäkringsskydd åtminstone en gång per år.

Försäkringsbolagen konkurrerar med varandra och de försöker ständigt skapa nya och bättre produkter för att få fler kunder. Ett led i den strävan är att erbjuda bättre försäkringsvilkor (vilket i princip kan utläsas som lägre försäkringspremie). Här finns det alltså pengar att spara. Bilförsäkringar är förmodligen det tydligaste exemplet där det kan skilja flera tusen kronor per år i premiekostnad för en bilförsäkring med samma villkor från två olika bolag. Passa på att se över hela ditt försäkringsskydd, du kan spara ännu mer pengar om du samlar alla dina försäkringar på samma bolag.

24 May 2011