Så skyddas dagens datahallar

servrarDet finns en huvudsaklig orsak till att företag hyr tjänster av datacenter – säkerheten. Det handlar då inte bara om att säkerställa att servrarna fungerar som de ska utan en helhetstanke inom säkerhet som är svår att åstadkomma själv om datahallen skulle vara placerad inom företagets väggar.

Elförsörjning

Genom att en data hall erbjuder både likström och växelström samt automatsäkringar på olika styrka finns en stor flexibilitet för de kunder som anlitar hallarna. Men den stora fördelen är att allt är säkrat med flera backupmöjligheter. Ett data center som skulle tappa strömförsörjningen skulle snabbt få ett dåligt rykte och tappa kunder. Det är därför A och O att det fungerar.

Kylning

För att datorer och kringutrustning ska må som bäst är alltid temperaturen 22 grader (+- 2 grader) Detta kontrolleras minutiös eftersom en för hög temperatur ökar risken för överhettning.  Dessutom kontrolleras även luftfuktigheten konstant så att den ligger på ca 40-60%. Både temperatur och luftfuktighet är kopplade till larm för att personalen ska kunna åtgärda fel innan det blivit för varmt eller fuktigt.

Yttre säkerhet

Ett företags information kan vara värd miljardbelopp och måste alltså bevaras på ett säkert sätt. Av den anledningen haren datahall videoövervakning, ibland utbildade säkerhetsvakter, ID-kontroll och passerkort. Dessutom är hallarna uppdelade i småhallar vilket gör att en person som har tillgång till en avdelning inte kommer in till en annan. De kunder som vill ha ytterligare säkerhet kan bygga upp egna säkerhetsfunktioner inom sitt område i datahallen.

Brand

På de flesta kontor finns brandsläckare med pulver. Det är den vanligaste sorten och släcker mycket bra och effektivt bränder i de flesta material. Problemet är att pulvret även kan släcka datorer – för gott. Det kryper in överallt och kan lätt förstöra elektronisk utrustning. I datacenter används istället gasbaserat släckningsmedel vilket inte påverkar elektroniken på samma sätt.  Dessutom finns brandväggar som avgränsar branden samt mycket känsliga brandvarnare och direktlarm till brandkåren.

De som jämför denna säkerhet mot den säkerhet som företag själv kan erbjuda inser den stora fördelen med datacenter – säkerheten.

28 Apr 2013