Olika typer av Ränta

Benämningen för ränta är priset på lån av pengar e.g inlåning och utlåning. Ränta betalas av någon som lånar pengar, tex. när man ska låna pengar på en bank. Omvänt betalar banken ränta på dina sparpengar. När man sparar pengar på bank ska man alltid lägga lite tid på att hitta banken som betalar en hög ränta på ditt sparkono. Nedan följer vanliga begrepp som man som utlånare och låntagare bör känna till.

  • Fast ränta, är en bestämd procentsats som man betalar under hela låneperioden. Fördelen här som låntagare är att man under hela lånetiden vet exakt vilken ränta man ska betala varje månad.
  • Rörlig ränta, är den exakta motsatsen till utlåningsränta. Räntan ändras under hela låneperioden, baserat på någon form av index tex. Libor + 1,5%
  • Utlåningsränta, den ränta till vilken en bank lånar ut pengar till kunder, dvs. den ränta som man betalar till banken där man lånat pengar.
  • Inlåningsränta, är den exakta motsatsen till utlåningsränta, dvs. den ränta banken betalar till dig på ditt sparkonto.

Och sist men inte minst en gyllene regel, man ska alldrig lita på banker vare sig dom är svenska eller utländska. Alla banker agerar i egensyfte och ser alltid efter sina egna intressen i första hand istället för kundens.

31 Mar 2011