Lediga lokaler i Lund för industri

IndustrilokalI Lunds vackra omgivningar så finns det gott om industriföretag och här kan man se att industrin drar stor nytta av det akademiska kunnande som finns så tätt inpå. Faktum är att man jobbar aktivt med att utveckla samarbetet mellan industri och akademi för att på så vis fortsatt vara med och leda utvecklingen inom olika områden som till exempel telefoni och internettjänster. När man söker lediga lokaler i Lund för industri så finns det en hel del att se närmre på. Det här beror på att man inte bara underhåller äldre kontor och lager på ett bra sätt, det satsas även på nya områden och byggkomplex där dagens studenter ofta är med och för arbetet framåt.

Rum för industri och kontor

Det är inte sällan som man behöver en god kombination av kontor och industrilokaler. I nyare byggnader så har man tänkt på den mänskliga faktorn och att folk som jobbar på ett lager behöver lika bra miljö som de som sitter på samma företags kontor. Därmed kan man se att nyare fastigheter till salu som inkluderar både verkstad, lager och kontor har egenskaper som:

  • Ljus och luft
  • Fina rena golv som är stötdämpande
  • Smarta planlösningar
  • God akustik

Närhet till transportleder

Kommunikationen mellan de olika rummen, där man kan utföra så vitt skilda arbeten som lagersortering och programmering, är förstås viktig. För att sammanhållningen mellan olika arbetslag ska bli god så gäller det verkligen att det finns ett naturligt flöde och en känsla av att man hör ihop.

Goda kommunikationer

För företag som är ute efter lediga lokaler i Lund för industri så är det där med kommunikationer också viktigt. Man måste ha nära till transportleder och den byggnad man hyr eller köper lokal i ska ha goda last- och laddningsenheter.

13 Mar 2014