Körkortets historia

Körkort

Nuförtiden är det knappast någon som inte vet att man måste inneha ett körkort för att framföra motorfordon i Sverige. Innan man ens får bevisa att man kan köra bil måste man först svara rätt på en rad körkortsfrågor, därefter blir uppkörning aktuellt. Men hur ser körkortets historia egentligen ut?

Det första körkortet utfärdades 1888 till den moderna bilens uppfinnare, Karl Benz. Det var nämligen så att folk klagade på avgaser och ljud från hans motorfordon, så han vände sig till de lokala myndigheterna för att få ett skriftligt bevis utfärdat – det första körkortet. Den 29 september 1903 blev Preussen den första regionen som krävde körkort för att framföra motorfordon. I Sverige infördes krav på körkort den 1 januari 1907.

Jämfört med idag, då man måste besvara en rad körkortsfrågor samt klara av en uppkörning, var kraven minimala – motorfordon fick framföras av den som fyllt 18 år som som innehar bevis utfärdat av besiktningsman. Därtill behövde man vara förtrogen med bilens konstruktion, skötsel och manövrering. 1916 skärptes lagen, nu behövde man även ha kunskap om det fåtal trafikregler som fanns. Det var först från år 1948 som krav på körskicklighet började ställas.

Det var under 1960-talet som körkortskraven i modern uppfattning tog sin form. Föraren behövde inte bara kunna trafikreglerna utantill utan även förstå dem. Successivt utvecklades utbildningskraven för att ta körkort. Den sista stora lagändringen gällande regler för körkort kom 1993, då åldern för övningskörning sänktes till 16 år.

Egentligen är det bara logiskt att kraven höjts successivt, för i början av 1900-talet var nog fortfarande häst och vagn kung på vägarna, bilarna var få och relativt långsamma. I takt med att bilarna blev fler och snabbare ökade även kraven på att ta körkort. Som skrivet i början av artikeln – idag ska man genomföra ett kunskapsprov sk. teoriprov (svara på körkortsfrågor), ett förarprov sk. uppkörning och vara 18 år fyllda för att ta körkort. En ganska så stor skillnad jämfört med förr i tiden, eller hur?

22 Mar 2011