Högskoleprovet – de nya delproven

Inför höstprovet 2011 har högskoleprovet uppdaterats och förändrats. Högskoleprovet har delats upp i två block – ett kvantitativt, som mäter matematiska och logiska färdigheter, och ett verbalt, som mäter språkfärdigheter och läsförståelse. Varje block består av sammanlagt 80 frågor, båda blocken får alltså samma viktning när det gäller att räkna fram slutresultatet på högskoleprovet.

Tre nya delprov har också tillkommit. Här följer en kort beskrivning av dessa prov och vad man kan räkna med att stöta på när man skriver det nya högskoleprovet:

MEK – Meningskomplettering. I detta delprov testas din ordkunskap, läsförståelse och att sätta in ord i ett sammanhang. Du får texter som innehåller luckor och din uppgift är att välja vilket av de fyra svarsalternativen som bäst passar in i luckorna.

KVA – Kvantitativa analyser. Detta delprov testar din förmåga att beräkna och jämföra olika summor. Du ska beräkna fram två kvantiteter (med utgångspunkt i frågans beskrivning) och sedan svara på huruvida någon är större än den andra, om de är lika stora eller om informationen du fått är otillräcklig för att besvara frågan.

XYZ – Matematik. I denna del av högskoleprovet testas dina matematiska kunskaper. Du får en matematisk uppgift och ska välja rätt svarsalternativ bland fyra möjliga.

Alla de övriga delarna är kvar även i det nya högskoleprovet och för att få en kort inblick i hur det nya högskoleprovet kommer att se ut kan du besöka Högskoleverkets hemsida.

5 Jun 2011