Factoringbolag för och nackdelar

Factoring är en lånetjänst för företag. Ett factoringföretag som erbjuder fakturalån betalar oftast 60-70% av värdet direkt för de obetalda fakturor/fodringar som "tas över". De resterande 30-40% på fodran får företaget av factoringbolaget när hela fakturan betalas till factoringföretaget. Tjänsten brukar kosta 1-3% på de 60-70% man får inldedningsvis samt en hög ränta på detta belopp som får anses som ett sorts lån. I slutändan gör detta att företaget som ursprungligen hade en fodran på exempelvis 100 000 kr får total ca 95000 kr när hela fakturan är betald efter ca 2 månader. Drar betalningen ut på tiden får man mindre pengar då factoringbolaget tar ut högre ränta i ju längre tiden går.

Vilka är fördelarna med fakturabelåning Den stora fördelen är att företaget med fodran får tillgång till pengar fort och lätt utan krångliga ansökningar. Givetvis tar inte factoringföretag emot vilka kundforingar som helst utan väljer de säkra kunderna/fodringarna. Det finns andra möjligheter till att snabbt få kassflöde i ett företag, tex krediter på bankkonton som man kan övertrassera mot en låg avgift. Kunder hos factoringbolag har oftast använt sig av den typen av krediter fullt ut innan de vänder sig till företag som erbjuder fakturabelåning.

Vissa branscher är mer vanliga som kunder hos företag som erbjuder factoring. Exempel är branscher där företagen själv måste betala varor fullt ut innan de säljs vidare. Klädimportörer måste tex lösa betalning av sitt gods från Kina innan de kan leverera vidare till sina kunder - på kredit. Kortfattat kan man säga att lån är nödvändigt då man väntar själv på betalning. Factoringlån är ett sätt i mängden att lösa sina problem med kassaflöde, ett snabbt och enkelt sätt men ett något dyrare.

Det finns nackdelar med factoring Vissa saker med factoringbolag har troligen undgått deras kunders uppmärksamhet. Factoringföretag är allt som oftast även inkassoföretag och experter på indrivning av skulder. Du kan vara säker på att dina kunder behandlas på ett sätt som du inte skulle utsatt dem för om de inte betalar i tid. Bolag som utövar inkassering av pengar som verksamhet utnyttjar oftast alla lagar och möjligheter som finns att öka skulden med diverse avgifter. Ibland läggs även avgifter på som inte dina kunder behöver betala enligt lag om de inte avtalats i förväg, tex faktureringsavift, förseningsavgift m.m.

Dina kunder pressas och får betala ränta på förseningsavgifter och allt möjligt nonsens, ofta även om de är lite försenade. När dina kunder vill prata med factoringföretaget hänvisar de till ditt företag och att de köpt fodran. Du bör vara försiktig med kunder som ibland är lite försenade, de kan bli orättvist hårt behandlade av ett inkasso/factoringbolag!

28 Feb 2012