Är du en inbiten jägare? Se till att ha rejäla och naturliga jaktkläder på dig

HattFör den inbitne jägaren så är idag jakten någonting som är både spännande, roligt och säkert. Man umgås och kittlar människans jaktinstinkter samtidigt som jakten även innehåller en viss mängd strategi och spänning. Annat var det dock för våra förfäder, för dem så innebar nämligen oftast jakten en kamp på liv och död och det var inte sällan den som gav sig ut och jagade föll offer istället för det byte som skulle jagas. Idag så är det främst våran utrustning som har gjort jakten till en så säker, och därmed uppskattad fritidsaktivitet som det är. Våra vapen har bytts ut från pil och båge och istället så används idag gevär som gör jakten enkel för jägarn och smärtfri för djuren. Även tekniska framsteg så som kommunikationsradio och gps har underlättat för jaktlag och enskilda jägare att hålla kontakt med varandra och därigenom styra jakten ur ett helt nytt taktiskt perspektiv. Givetvis så har ovan nämnda tekniska landvinningar också starkt bidragit till den tidigare nämnda ökade säkerheten då risken för olyckor som beror på missförstånd har reducerats till ett minimum. En faktor som också har förbättrats kraftigt är de jaktkläder som en jägare har på sig och många vill även ha en hatt på sig (exempelvis http://www.kakadutraders.se/sv/7-hattar)

Från att från början ha bestått i simpla djurhudar i bästa fall så finns det idag högkvalitativa jaktkläder från t.ex. Kakadu Traders som bland annat ställer in sin värmeeffekt med hänsyn till jägarens kroppstemperatur. Denna variant utav plagg kallas för jaktkläder med tempereringsfunktion. Dessa jaktkläder känner alltså av då jägaren är för varm och sänker då temperaturen, detsamma gäller då jägaren har en för låg kroppstemperatur, följaktligen så hjälper plaggen då till att höja jägarens kroppstemperatur. Jaktkläder har en betydande inverkan på en jägares jaktpass, plaggen utgör inte bara en liten del utav jaktögonblicket som tillexempel ett vapen gör, då ett  vapen enbart måste fungera då det används. Jaktkläder måste under hela jakten finnas där för jägaren och se till så att denne håller sig varm och bekväm. Jaktkläder får absolut inte skapa irritation eller obehag för jägaren eftersom att detta kan leda till att jägaren då tappar fokuset med ett försämrat jaktresultat som följd och även ökade risker eftersom att koncentrationen lättare släpper. Jaktkläder av bra kvalitet är det också bra att leta efter eftersom att man då sparar pengar i längden i och med att man slipper köpa nya, man kan då lita på att plaggen inte kommer gå sönder under jakten och att de kommer hålla i många situationer.

14 Oct 2012